Konumunuz: Anasayfa » Yayınlar » Köşe Yazıları

Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri

İklim değişikliği küresel ölçekte bugüne değin karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak nitelendirilmektedir. İklim değişikliklerinin eko-sistem üzerindeki etkileri su kaynakları ve kıyı bölgelerinde günümüzde bariz şekilde kendini göstermeye başlamıştır. ...

Devamını oku...

Başlangıçtan Günümüze Kyoto Protokolü

Sera gazı yayımlarına kısıtlama getiren Kyoto Protokolü, 1997’deki ilk haliyle 2008-2012 periyodunda sanayileşmiş ülkelerin yayımını 1990’lardaki seviyelerinin ortalama %5.2 altına düşürmesi zorunluluğunu getirmiştir. ...

Devamını oku...

Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği

Enerji politikalarının belirlenmesinde çeşitli aşamalar söz konusudur. İlk aşamada, çevre güvenliğini zedelemeden düşük maliyette enerji arzını ve risklerin dağıtılmasıyla arzın sürekliliğini güvenceye alacak temel hedefler belirlenir. ...

Devamını oku...

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikalarında Ticari Sertifika Sistemleri I: Yeşil Sertifika Sistemi

Yakın geçmişte enerji sisteminin sürdürülebilirliği, yalnızca enerjinin kullanım oranına göre elde edilebilirliği esas alınarak tanımlanmaktaydı. 90'lı yıllarda ortaya atılan “sürdürülebilir gelişme” kavramı giderek atan bir önem kazanarak, Dünya gündemine oturmuştur. ...

Devamını oku...

Enerji Verimliliğinin Sağlanmasında Beyaz Sertifika Sistemi

Konvansiyonel enerji kaynaklarının gelişmiş ve yenilikçi yöntemlerle kullanılmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji tüketiminin arttırılması ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, gerek sürdürülebilir ...

Devamını oku...

İklim Değişikliği Anlaşmaları ve Sera gazı Salınımında Adil Dağılım

Günümüzde atmosfere insan etkinlikleri ile 29 milyar ton CO2 salınmakta ve bunun 23 milyar tonu fosil yakıtlı yanma ve endüstriden kaynaklanmaktadır (IPCC-2001). Bu durum, atmosferdeki CO2 oranında iklim sistemini bozan hızlı bir artışa neden olmaktadır. ...

Devamını oku...

Avrupa Birliği’nin Enerji Gündeminde Türkiye’ye Genel Bakış

Enerji arz güvenliği 1970’li yıllardan beri uluslararası politikadaki baş aktörlerin yaşamsal önemdeki ilgi alanlarından biridir. Enerji arz güvenliğini sağlama almak için geliştirilen enerji politikalarının, sürdürülebilir gelişmenin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları arasında dengenin yanı sıra ...

Devamını oku...

Enerji ve Geopolitika

Politik ve ekonomik sistemdeki değişimlerin petrol ve doğal gaz akışının sağlanmasında son derece büyük etkileri söz konusudur. Örneğin, Rusya ve Hazar Denizi Bölgesindeki petrol ve doğal gaz potansiyeli uzun süre Dünyanın geri kalanı için tam olarak erişilebilir olmamıştır. ...

Devamını oku...

Küresel Isınma İle Mücadelede Sıfır Yayım Teknolojileri

Günümüzde, yılda 29 milyar ton CO2 insan etkinlikleri ile atmosfere salınmakta ve bu miktarın önlem alınmadığı takdirde 2050’de yılda 50 milyar tonu aşarak iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Oysa bilim adamları, atmosferdeki CO2 düzeyinin 550 ppm civarında stabilize edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır. ...

Devamını oku...

Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerjide Teknolojik “Birdirbir”

Gelişmekte olan ülkelerin Dünyanın birincil enerji tüketimindeki payı günümüzde aşağı yukarı % 30 civarındadır. Hızlı ekonomik büyüme ve nüfus artışının yanısıra, geleneksel yakıtların giderek modern yakıtların yerini almasıyla, bu ülkelerin gerek küresel enerji gerekse petrol tüketimindeki payı inanılmaz bir hızla artmaktadır. ...

Devamını oku...

© 2013 Powered By Onur Yılmaz

Scroll to top