Konumunuz: Anasayfa » Yayınlar (Page 3)

On the power cycles working with ideal quantum gases: I. The Ericsson cycle

A. ŞİŞMAN and H. SAYGIN, "On The Power Cycles Working with The Ideal Quantum Gases: I The Ericson Cycle", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 32, No. 6, pp. 664-670 (1999). ...

Devamını oku...

Günümüzün Değişen Paradigmasında Eğitim ve Sanat

H SAYGIN, "Günümüzün Değişen Paradigmasında Eğitim ve Sanat", rh+ artmagazin, Sayı: 71, Sayfa: 64-69 (Mayıs 2010). Makalenin tamamını okumak için:  Günümüzün Değişen Paradigmasında Eğitim ve Sanat   ...

Devamını oku...

Quantum degeneracy effect on the work output from a Stirling cycle

H. SAYGIN and A. ŞİŞMAN, "Quantum degeneracy effect on the work output from a Stirling cycle", Journal of Applied Physics, Vol. 90, No. 6, pp. 3086–3089 (2001). ...

Devamını oku...

Fukushima ya da “Bekle- Gör”

...

Devamını oku...

Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri

İklim değişikliği küresel ölçekte bugüne değin karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak nitelendirilmektedir. İklim değişikliklerinin eko-sistem üzerindeki etkileri su kaynakları ve kıyı bölgelerinde günümüzde bariz şekilde kendini göstermeye başlamıştır. ...

Devamını oku...

Sürdürülebilir Gelişme Gündeminde Nükleer Enerjinin Sorunları

H. SAYGIN, "Sürdürülebilir Gelişme Gündeminde Nükleer Enerjnin Sorunları", Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, Cilt: 42, Sayı: 423, Sayfa: 32–40 (Kasım 2004). ...

Devamını oku...

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye

H. SAYGIN, "Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye", Türk Harb-İş Dergisi, Sayı: 219, Sayfa: 26–31 (Şubat 2006). Dünyanın enerji gereksinimi Sanayi Devriminden bu yana çok hızlı büyümüştür. Teknolojik gelişme, yaşam standartlarındaki iyileşme ile birlikte giderek artan ölçüde enerjiye bağımlılığı da beraberinde getirmiştir. Modern toplumda günlük zorunlu gereksinimlerden biri haline gelen enerji tüketimi ül ...

Devamını oku...

Başlangıçtan Günümüze Kyoto Protokolü

Sera gazı yayımlarına kısıtlama getiren Kyoto Protokolü, 1997’deki ilk haliyle 2008-2012 periyodunda sanayileşmiş ülkelerin yayımını 1990’lardaki seviyelerinin ortalama %5.2 altına düşürmesi zorunluluğunu getirmiştir. ...

Devamını oku...

Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği

Enerji politikalarının belirlenmesinde çeşitli aşamalar söz konusudur. İlk aşamada, çevre güvenliğini zedelemeden düşük maliyette enerji arzını ve risklerin dağıtılmasıyla arzın sürekliliğini güvenceye alacak temel hedefler belirlenir. ...

Devamını oku...

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikalarında Ticari Sertifika Sistemleri I: Yeşil Sertifika Sistemi

Yakın geçmişte enerji sisteminin sürdürülebilirliği, yalnızca enerjinin kullanım oranına göre elde edilebilirliği esas alınarak tanımlanmaktaydı. 90'lı yıllarda ortaya atılan “sürdürülebilir gelişme” kavramı giderek atan bir önem kazanarak, Dünya gündemine oturmuştur. ...

Devamını oku...

© 2013 Powered By Onur Yılmaz

Scroll to top