EDAM’ın Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş sürecine dair yürütmüş olduğu bu ikinci kapsamlı çalışmada ilk olarak nükleer enerjinin diğer enerji kaynakları ile karşılaştırmalı olarak fırsat maliyeti analiz yapılmak suretiyle bir ekonomik bilanço çıkarılmaktadır. Bir başka deyişle, nükleer enerjiye geçişin, çeşitli varsayımlar altında, Türkiye’ye sağlaması beklenen maliyet avantajı araştırılmaktadır.

Yayının Türkçesi: https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2012/12/edamraporu2012.pdf

Yayını İngilizcesi: https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2012/12/edamreport2012big.pdf