Kitap hakkında

Enerji var olan dünyanın oluşturulmasında ve yeniden şekillendirilmesinde en önemli girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu girdinin üzerinde dolaylı veya dolaysız hakimiyet kurma girişimleri beraberinde izlenmesi gereken dinamik uluslar arası politikalar gerektirmektedir. Bu dinamik politikalar ülkelerin enerji güvenliği üzerine olduğu kadar daha genel anlamdaki güvenliğine de etki etmektedir. Bu kitabın hedefi okuyucunun bu politikaların oluşum süreçlerini etkileyen faktörler hakkında yeterli donanıma kavuşması sonrasında Türkiye’nin bu süreçlerden ve bu süreçlerin sonuçlarından nasıl etkileneceği üzerine çıkarımlar yapmasını sağlamaktır.

H. SAYGIN ve C. ÇELİK, Jeo-Enerjik Bakış, AB Bağlamında Enerji Politikalarında Jeo-Enerji Alanları, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, ISBN: 678-605-4303-13-7,2011,İstanbul, Türkiye.