Çalışma Alanları (Multidisciplinary & Interdisciplinary Studies): Applied and Computational Multi Pyhsics(Neutronic, Thermodynamic, Thermal-Hydraulic, Computational Fluid Dynamics, Microwave and Antenna, High Energy Physics), Environmental Chemistry (Nanoparticles, Environmental Toxicology), Energy Policy (Sustainable Development, Renewable Energy Management, Climate Change), Information Technology.

Çalışmalarına Yapılan Atıf Sayısı ve İndeks Değerleri: Google Scholar atıf:1453, h-indeks:20, i-10 indeks:50

Kronoloji: Prof. Dr. Hasan SAYGIN aslen “Niğde, Ulukışla’lı” olup, 31 Aralık 1960 tarihinde “İstanbul’da” doğdu. “Kabataş Erkek Lisesi’ni” bitirdikten sonra “Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Matematik Mühendisi” olarak ve daha sonra gittiği “İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü’nden”, “Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi” olarak mezun oldu. Askerliğini “Yedek Subay” olarak yaptıktan sonra doktora eğitimi için “Kanada’ya” gitti ve burada “Université de Montréal, École Polytechnique de Montréal, Institut de génie énergétique’ten” “Doktor” unvanını aldı. “İstanbul Teknik Üniversitesi’ne” dönerek bu üniversitede sırasıyla, 1994’te “Yardımcı Doçent”, 1996’da “Doçent”, 2002’de “Profesör” oldu. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, “İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü’nde” 1994–1999 yılları arasında “Müdür Yardımcılığı”, 2002-2003 yılları arasında ise “Müdürlük” ve “Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı” yaptı. Yine bu yıllarda önce “Nükleer Enerji Enstitüsü’nde” “Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Enstitü Kurulu Üyeliği” görevlerini yaptı. Daha sonra, Türkiye’nin ilk “Enerji Enstitüsü’nü” 2003 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi” bünyesinde kurdu ve 2003-2005 yılları arasında bu enstitünün “Müdürlüğü’nü”, “Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı”, “Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği’ni” ve “Enstitü Kurulu Üyeliği’ni” yaptı. “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilişim Enstitüsü’nün” kurucuları arasında oldu ve “Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı”, “Bilişim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği’ni” ve “Bilişim Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği’ni” yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, bunların yanı sıra, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde”, “Üniversite Senatörlüğü”, “Rektör Danışmanlığı”, “Sanal Ortamda Eğitim Merkezi Müdürlüğü” görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na” bağlı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK’te)”,  2003–2007 yılları arasında “Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği” ve “Atom Enerjisi Danışma Kurulu Üyeliği” görevlerini yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN ayrıca, “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (SAREN’in)” kuruluşuna destek vermiş olup, 2007-2009 yılları arasında “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’de (SAREN’de)”, “Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği” yaptı. Bu enstitüde doktora programlarının açılabilmesi için 2008-2009 yılları arasında “İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından” 40-b maddesine göre görevlendirilmesi ile “Genelkurmay  Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’de (SAREN’de)” Profesör kadrosunda görev yaptı.

Bunların yanı sıra, “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Akademisi’nde” ve “Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Kara Harp Akademisi’nde” ders verdi. Ayrıca, “Genelkurmay Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde (SAVBEN’de)” davetli öğretim üyesi olarak doktora tezi yönetti. 2016 yılında Harp Akademileri’nin kapatılmasının ardından kurulan “Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (ATASAREN’de)” davetli öğretim üyesi olarak ders vermeye ve master ve doktora tezleri yönetmeye devam etmektedir. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, 2003 yılından Kasım 2011 yılına kadar “Genelkurmay ATASE ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nde (SAREM’de)” “Stratejik Özel Konular Uzmanı” olarak görev yaptı. Yine, “Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nde (SAREM’de)” 2007 yılından “Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi’nde (SAREM’de)”  Kasım 2011 yılına kadar “Planlama ve Değerlendirme Kurulu (PDK) Üyesi” olarak da görev yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nden” 25 yılını doldurarak emekli olmasının ardından, 2010–2011 yıllarında “İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nı” ve 2010–2011 yıllarında, “İstanbul Aydın Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı’nı” yaptı. Daha sonra 2011 yılında kısa bir dönem “İstanbul Aydın Üniversitesi Vekil Rektör’ü” olarak görev yaptı. 2011 yılından “İstanbul Aydın Üniversitesinden” ayrıldığı 2021 yılına kadar “İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı”, önce “İstanbul Aydın Üniversitesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı” sonra “İstanbul Aydın Üniversitesi İcra Kurulu Başkanı”, ve 2016-2017 yılları arasında ise “İstanbul Aydın Üniversitesi Vekil Mütevelli Heyet Başkan Vekili” görevlerini yapmıştır. Değişik tarihlerde kısa dönemli olarak vekâleten “İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı” olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Hasan SAYGIN halen “Independent Researcher” olarak “Mültidisipliner ve İnterdisipliner Çalışmalar” yaparak akademik yaşantısını sürdürmektedir.

2010 yılında, içinde “Mekanik Atölyesi ve Labarotuvarı, Otomotiv Labarotuvarı, Mekatronik Labarotuvarları, Genel Kimya Labarotuvarı, Gıda Mühendisliği Labarotuvarı, Genetik ve Real Time-PCR Labarotuvarı, Merkezi Numune Hazırlama Labarotatuvarı, Fizik ve Modüler Elektronik Labarotuvarı, Tekstil Mikroskopi Labarotuvarının” bulunduğu “İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi’ni, (Istanbul Aydin University, Techno-Center)” planladı ve kurdu.

Daha sonra, 2012 yılında, içinde “Mikrobiyoloji Laboratuvarı”, “Biyokimya Laboratuvarı”, “Diş Protez Laboratuvarı” “Optisyenlik Laboratuvarı”, “Anastezi Labrotuvarı”, “Fizyoterapi Labrotuvarı” ve “Anatomi Labrotuvarının” bulunduğu “İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Bilimler Laboratuvarları’nı (Istanbul Aydin University, Medical Sciences Laboratories)” planladı ve kurdu. Daha sonra 2014 yılında “İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Bilimler Laboratuvarları’na”, “Odyoloji/Odyometri Laboratuvarı (Sessiz oda Yetişkin, Sessiz oda Pediatrik, Otoplasti odası, Eğitim laboratuvarı)”, “Diyaliz Laboratuvarı”, “Fantom Laboratuvarı”, “Optisyenlik Laboratuvarı (Eğitim laboratuvarı, Göz muayene odası, Mağaza)”, “Diş Protez Teknolojileri Laboratuvarı (Eğitim laboratuvarı, Döküm odası, Porselen odası, Alçı odası)”, “Anatomi Laboratuvarı”, “Ameliyathane Hizmetleri Laboratuvarı”, “Perfüzyon Teknikleri Laboratuvarı”, “Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı”, “Radyoterapi Laboratuvarı”, “Fizyoterapi Laboratuvarı (Egzersiz salonu 1, Doktor odası, Fizyoterapi odası, 10 adet tedavi box, Egzersiz salonu 2, Acil müdahale odası, Islak oda)”, “Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Laboratuvarı (Eğitim Laboratuvarı, Engelli banyo ve tuvaleti, Engelli mutfağı, Engelli yatak odası)”, “Elektronörofizyoloji Laboratuvarı”, “İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı (Eğitim Laboratuvarı 1, Eğitim Laboratuvarı 2)”, “Patoloji laboratuvarı (Patoloji laboratuvarı, Dr. Mikroskobi odası, Makroskobi odası, Arşiv)”, “Anestezi Laboratuvarı (Eğitim Laboratuvarı 1, Eğitim Laboratuvarı 2)”, “Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Öğrenci Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji laboratuvarı, Viroloji Laboratuvarı, IFA laboratuvarı)”, “Biyokimya Laboratuvarı (Manuel Uygulama Laboratuvarı, Biyokimya Otomasyon Laboratuvarı)”, “Ortez-Protez Laboratuvarı”, “Hemşirelik Laboratuvarı”, “Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı” şeklinde eklemeler ve düzenlemeler yaparak genişletti. Yine, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde”, 2009 yılında “Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (EPPAM)” kurdu.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, 2014 yılında “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde” “İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İAUYGAR)” kurdu.  2022 yılına kadar müdürlüğünü yaptığı bu merkezi, “Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)” ile irtibatlandırarak “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Large Hadron Collider (LHC)” detektörlerinden biri olan “A Toroidal LHC ApparatuS, ATLAS” deneyine üye olmasını sağladı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN daha sonra, Türkiye’de ilk kez, “Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)deki” bir grup bilim insanı tarafından “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC)” enerjisinin yaklaşık 10 katı enerjiye sahip yeni bir çarpıştırıcı önerisi olarak sunulan “Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı’sı, Future Circular Collider (FCC)” için fizik ve tasarım çalışmalarına “İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAUYGAR)” ekibinin katkısını vereceği protokolü kurucu grupla 10 Kasım 2014 tarihinde imzaladı. Daha sonra ise, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında Gelecek Dairesel Çarpıştırıcısı (The Future Circular Collider, FCC) Kollaborasyonu çerçevesinde mevcut olan uluslararası bilimsel iş birliği anlaşması, İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (Application and Research Center for Advanced Studies, ARCAS) Müdürü Prof. Dr. Hasan SAYGIN ve FCC Çalışma Grubu Başkanı Michael Benedikt tarafından 18 Mart 2022 tarihinde imzalanarak yenilendi. Ayrıca “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde”, “Siyaset Akademisi” adı altında sertifika programlarını 2010 yılında başlattı. Yine bu çerçevede, “Birleşmiş Kentler Okulu, Kentin Şifreleri”, “Risk ve Girişimcilik Okulu, Başarının Kodlar”, “Siyaset Akademisi-Ankara”, “Siyaset Akademisi Avrupa, Paris&Brüksel” ve “Siyaset Akademisi-İzmir”, “Siyaset Akademisi Avrupa 2,-Londra”, “Siyaset Akademisi-KKTC, Lefkoşa”, “Siyaset Akademisi-Ortadoğu/Kudüs”, “Siyaset Akademisi Avrupa/Balkanlar” adları altında sertifika programlarını 2012 yılında, “Yerel Yönetimler Atölyesi: Strateji, Yöntem ve Kampanyalar” adlı altında sertifika programını 2013 yılında başlatmıştır ve uzun yıllar genel koordinatörlüğünü yapmıştır.

Bunların dışında, Prof. Dr. Hasan SAYGIN, 2005 yılında kurulan “Elektrik Enerjisi Kalite Enstitüsü (ELENKE’nin)” kurucularındandır ve 2005–2009 ve 2011-2013 yılları arasında “ELENKE’nin Başkanlığı’nı” yapmış olup, ayrıca 2009–2011 yılları arasında ise “ELENKE’nin Yüksek Danışma Kurulu” üyeliğini yapmıştır. Ayrıca, 2009 yılında kurulan “Mimari Restorasyon Koruma Derneği’nin” kurucularından olup, 2009–2011 yılları arasında “Başkanlığı’nı” sürdürmüş olup, halen derneğin “Onursal Başkan’ıdır”. Prof. Dr. Hasan SAYGIN’ın çoğunluğu uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve uluslararası hakemli konferanslarda sunulmuş olmak üzere 400’ün üzerinde yayın faaliyeti vardır ve bunlara, çoğu uluslararası olmak üzere 1453 kez Google Scholar atıf almıştır. h-indeksi 20, i-10 indeksi ise 50’dir. “International Journal of Social Inquiry (IJSI), ISSN: 1307–8364”, adlı uluslararası derginin“Editorial Board”undadır. Ayrıca, “International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), ISSN: 2146–0604”, adlı uluslararası dergiyi 2011 yılında çıkardı ve halen “Honarary Editor”lüğünü yapmaktadır. Bunların yanı sıra, “Water”, “Optical Materials”, “Frontiers in Environmental Science”, “Environmental Science and Engineering, A section of International Journal of Environmental Research and Public Health”,  “Sustainability”, “Science of the Total Environment”, ”Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics”, “Microwave and Optical Technology Letters”, “Solar Energy”, “International Journal of Antennas and Propagation”, “International Journal of Finans&Economics”, “Applied Mathematics and Computation”, “Journal of the Energy Institute”, “Annals of Nuclear Energy”, “Journal of Applied Physics”, “Applied Thermal Engineering”, “Physica Scripta”, “International Journal of Thermal Sciences”, “International Journal of Social Inquiry (IJSI)”, “International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering” gibi uluslararası dergilerle, “Avrasya İncelemeleri Dergisi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü”, “Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Çukurova University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture”, “Gazi Akademik Bakış Dergisi”, “Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi”, “Güvenlik Stratejileri Dergisi”, “Stratejik Araştırmalar Dergisi” ve “Sigma, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi”gibi ulusal dergilerde ve “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Temel Bilimler Araştırma Grubu’nda” Hakemlik yapmakta olup, bunların yanı sıra “İstanbul Aydın Üniversitesi Business Review” dergisinin “Yayın Kurulu’ndadır” ve“Enerji Dergisi” dergisinin “Akademik Danışma Kurulu’ndadır”. Ayrıca “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı” Kurul Üyesi ve “KOSGEB Aydın Üniversitesi TEKMER Değerlendirme ve Karar Kurulu” Kurul Üyesi olup, bunların yanı sıra “Canadian Nuclear Society (CNS)” ve “World Association of Soil and Water Conservation (WASWC)”üyesidir.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN evli ve iki çocuk babasıdır.

Tam Özgeçmiş İçin Tıklayın