Giriş

Son 50 yılda nükleer santrallere ilgi büyük dalgalanmalar göstermiştir. ABD’de
nükleer santraller ilk olarak 1960’larda ve 1970’lerin ilk yarısında yapılmıştır.
1980’lere gelindiğinde yeni nükleer santral yapımı hemen hemen durmuştur.
Daha genel olarak gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümü yaklaşık 30 yıl önce
yeni nükleer santral yatırımlarına son vermiştir. Son on yılda inşa edilmiş olan
nükleer santrallerin hemen hepsi Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan’da
bulunmaktadır.

Yayının Türkçesi:https://edam.org.tr/nukleer-enerjiye-geciste-turkiye-modeli/

Yayını İngilizcesi: https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2011/10/edamreportnuclear.pdf